ECO FARM KINDERGARTENS – EFK

Haugland gardsbarnehage på Jæren deltar i et Erasmus+ prosjekt som heter Eco Farm Kindergarten. Vi er 7 prosjektland: Tyrkia, Romania, Estland, Litauen, Italia, Portugal og Norge.

Haugland gardsbarnehage er et av 7 prosjektland som deltar i Erasmus+ prosjektet. Foruten Norge, er de øvrige 6 prosjektlandene: Tyrkia, Romania, Estland, Litauen, Italia og Portugal. Det er 1 barnehage representert fra hvert land.

 

 

Prosjektet er finansiert av Erasmusmidler fra EU, som Norge også betaler inn til. Vår barnehage og Italia sin barnehage er gårdsbarnehager, de andre er ordinære barnehager. Tyrkia har en helt ny barnehage, der de satser på å være selvforsynt med grønsaker og urter. De har også dyr som ponni, ender, sau og geit på barnehagens område. De andre barnehagene har allikevel klart å skape gårdsrelaterte aktiviteter i barnehagen, ved å anskaffe seg drivhus, høner og besøke nærliggende gårder.

Hovedmålet med prosjektet er å fremme og styrke kompetansen til ansatte og barn gjennom gårdsrelaterte aktiviteter. For å nå dette målet vil vi:

 • Tilegne oss praktiske og anvendbare metoder og aktiviteter
 • Lære om "fra jord til bord"
 • Gi barn kjennskap og opplevelser med husdyr
 • Gi barn kjennskap om bærekraftig utvikling gjennom ulike oppgaver om jord, luft, sol, vann og om pollinering
 • Få kjennskap om engelske ord knyttet til temaet
 • Utveksle og bli inspirert av våre samarbeidspartnere i prosjektet på tvers av landegrenser

Forventa resultat:

 • Tilegne oss mer kunnskap oog kompetanse på gårdsaktiviteter
 • Gi barn erfaringer "fra jord til bord", gjennom å plante, så og høste agne avlinger
 • Gi barn kunnskap om et sunt kosthold
 • La barn få ta del i stell av dyr for å øke deres bevissthet om omsorg og kjærlighet til dyr
 • La barn ta del i matlaging og la dem få bruke ulike verktøy
 • Lære barn og voksne om ulike begrep innenfor landbruk

Prosjektmedlemmene:

Tyrkia: DÖSEMEALTI MUNICIPALITY ECOLOGICAL KINDERGARTEN

Romania: G.P.P. Nr. 8 BUZÂU

Italia: CORTE VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Portugal: CELFF-COLÈGIO GUADALUPE

Litauen: ALYTUS KINDERGARTEN VOLUNGELE

Estaland: VÕSUKESE LASTEAD

Norge: HAUGLAND GARDSBARNEHAGE

 

Hva får vi ut av prosjektet?

Vi har fått et løft i forhold til å tilegne oss kunnskap utover gårdslivet. Vi har blitt flinkere til å se helheten med samspillet i naturen. Vi blir inspirert til å gjøre aktiviteter sammen med barna på en ny måte. Vi reflekterer mer over egen praksis og blir mer bevisst på våre styrker og svakheter. Vi får inspirasjon til å ta med oss når vi besøker barnehager i andre land, det er alltid noe å hente med seg. Vi er blitt flinkere til å velge bort andre aktiviteter og har vårt prosjekt som hovedsatsingsfelt. Barna tar del i aktivitetene på en positiv måte, de lærer engelske ord, synger engelske sanger, og har stolt vist frem barnehagen til våre gjester.

Vi er stolte over å få delta i et så bra prosjekt. Det har gitt oss en glød og en inspirasjon til å søke nye partnere til nye prosjekt med bærekraftig utvikling og natur på agendaen. Vi kan trygt anbefale dette til alle natur- og gårdsbarnehager i Norge