Årsmøte 6. mai 2021

Vi har fortsatt en situasjon med pandemi, og Styret i NNG har vedtatt å avholde årsmøtet 2021 digitalt. Datoen blir torsdag 6. mai, klokka 19.00 - samme dag som årets NNG-konferanse. Alle deltakere må melde seg på til barnehage@tronvikgaard.no og fristen for påmelding er 1. mai.

Vi jobber nå med sakspapirer og det tekniske, og vil bruke Zoom som plattform. Dette ble brukt i 2020 og fungerte bra.  


Sakspapirer vil bli utsendt i uke 16, til alle medlemmer. Vi trenger påmelding fra alle som skal delta, slik at vi kan sende ut link til de rette personene. Påmelding sendes til barnehage@tronvikgaard.no og følgende opplysninger må opplyses: 

- Navn på medlemsbarnehage

- Navn på deltaker, daglig leder/styrer/eier

- Epostadresse og telefonnummer til deltaker

Det er et krav for å stille på årsmøtet at barnehagen har betalt medlemskontingenten som dere skal ha fått nå. Har dere ikke mottatt faktura, så gi beskjed til post@naturoggardsbarnehager.no 

Valg:

Forslag på kandidater til styret sendes valgkomiteen, 

Hilde Sofie Hjelset: hilde@tronvikgaard.no

Torild Hole: styrar@velledalen-naturbarnehage.no

Ragnhild Finden: ragnhild@kausvol.no

Vi håper flest mulig velger å delta. Nettverket er helt avhengig av at medlemmene driver NNG. Det er ikke kun opp til styret.

Et aktivt nettverk er gull verdt:). 

 

Med hilsen Hjørdis Kindem Thyholt, styreleder