Nasjonal barnehage-konferanse 6. mai 2021 for Natur- Frilufts- og Gårdsbarnehager

Nå blir det digital NNG-konferanse! NNG-konferansen er åpen for alle barnehager som har interesse for natur, friluftsliv og gårdsliv med den unike pedagogikk vår type barnehager tilbyr! Vi er i stort mindretall i dette landet, og da er det ikke hver dag vi får skreddersydd fagstoff som på denne konferansen. Ikke hver dag at Trygve Slagsvold Vedum taler til barnehagene heller! Den bør du derfor få med deg.

                            Påmelding med prisinfo 

 

PROGRAM 

10.00       Åpning konferansedag ved Trygve magnus Slagsvold Vedum, leder for Senterpartiet 

Kulturinnslag  

10.15       Matematisk utforskning og lek på naturlekeplassen, Camilla N. Justnes, NTNU

Allerede i barnehagealder er barna vitebegjærlige, nysgjerrige og utforsker omgivelsene. Barnas nysgjerrighet og lærelyst er et godt utgangspunkt for arbeid med realfag 

Både utemiljøet og gården er arenaer som gir barn mange praktiske erfaringer, men tilbyr også unike muligheter for matematisk lek og utforskning. Justnes tar utgangspunkt i naturlekeplassen og gir  eksempler på hvordan personalet kan stimulere og berike kjente situasjoner med mer matematisk utforskning og lek på barnas premisser.   

10.45       Kaffepause 

10.15       Gårdsbesøk hos Haugland Gårdsbarnehage på Jæren‘Årets barnehage 2019’ 

Eier og styrer Kathrine Haugland: 

Velkommen inn i Haugland gardsbarnehage. Vi tar dere med på en virtuell tur i barnehagen, og vi viser dere litt av våre fokusområder. Hør historien om hvordan gården er involvert i barnehageaktiviteter, hvordan vi jobber i europeiske prosjekter og hva som skjedde da vi lærte om husmannspedagogikk. PS! vi er stolte vinnere av Årets barnehage 2019 

11.00       Lunsj, konkurranser og spennende sponsorbidrag med premier

11.30      Fysiske utelekeområder bidrar til trygt og godt psykososialt barnehagemiljø                             Hanne Mette Kristiansen Vindvik ved Nasjonalt Kunnskapssenter for Barnehager AS

I dette foredraget vil vi knytte nytt kap 8 i barnehageloven til det fysiske utelekeområdet.     Hva kan fremme og hva kan hemme et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø når vi er   ute? Til dette faginnlegget vil det følge med oppgave som barnehagene kan jobbe videre    med i etterkant. 

12.00       På naturlig vis - i pandemiens stikryss, Ive Tandberg fra Nordby Gardsbrnehage

Nordby gardsbarnehage på Jevnaker gjorde våren 2020 en inngripende organisasjonsendring over natta. Verden ble rammet av en pandemi. Alle landets barnehager måtte gjøre store endringer. Samtidig skulle man forsøke å gjøre alt så normalt og hverdagslig som mulig.  

Når man «bor på» garden og har skauen, åkeren og hytta på åsen, har man automatisk en hel del muligheter. Det handler bare om å gripe dem på best mulig vis.   

-En fortelling om hvordan vi ble tvunget til å gjøre om barnehagen vår til noe som skulle vise seg å være enda bedre 

12.30       Digitalt besøk i Sørskogbygda naturbarnehage sa, Elverum kommune. 

I innlandets dype skoger, blant rovdyr, tusser og troll, med åpningstider nærmest styrt etter jakttidene (nå, korona..) finner vi Sørskogbygda naturbarnehage. 

12.45       I studio med Kathrine Haugland og Inge Øvergård fra besøksbarnehagene 

De svarer på deltakerspørsmål om barnehagedriften sin. 

Trekning av vinnere av sponsorenes flotte deltakerpremier.  

13.00       Avslutning 

 

             

         Påmelding med prisinfo

 

 

                 FORELESERE PÅ KONFERANSEN

   

                                                               

                                                 

På årets barnehagebesøk

I normale år pleier NNG å møtes til 2 dagers konferanse. Den ene dagen drar vi alltid på barnehagebesøk. Dette er svært populært fordi det er så mange praktiske tips og råd å ta med hjem. Denne gangen drar vi digitalt, og vertskapet vi møter har forberedt seg godt til besøket. De møter oss også ‘live’ i studio på tampen av dagen og svarer på alle spørsmål. 

 

Haugland naturbarnehage - ‘Årets barnehage 2019’ 

Du blir med eier og styrer Kathrine Haugland og ser på det ypperste av barnehagedrift i Norge. Gårdsbarnehagen hennes ligger på et ultramoderne gårdsbruk med melkeproduksjon, så her er det mye som imponerer. Et brennende engasjement gjennom Erasmus+ fører oss også ut i en europeisk barnehageverden. 

          

Årsplanen sier: Barnehagen er ein gardsbarnehage, og med dette skal garden vera satsingsfelt. Me følgjer garden sitt årshjul med hausting, såing, siloslått, kalving, lemming etc. Me brukar ordet husmannspedagogikk når me skal forklara kva pedagogisk retning me heller til. Husmannspedagogikk handlar om å vera stolt av plassen sin, ta godt vare på den og utnytte alle ressursar. Det handlar også om gjestfrihet og omsorg, om kjærleik til naturen, forståinga for årstidene og kretsløpet og respekt for samspelet mellom naturen og menneska 

 

Sørskogbygda naturbarnehage sa 

Inge Øvergård er styrer i Sørskogbygda naturbarnehage SA. Han sier dette om barnehagen:  

I skrivende stund er det 41 unge lovende natur- og friluftslivsentusiaster hos oss, fordelt på 3 avdelinger. Vi er inne i vårt andre år med for oss, en ny type organisering. Vi har etablert camper rundt i barnehagens nærområde, hvor unga tilbringer dagene sine på. Vi følger vårt felles årshjul som viser faste oppgaver tilknyttet de ulike campene, hvor husmannspedagogikken, natur- og friluftsliv er i fokus. Vårt felles årshjul er styrende for våre aktiviteter året gjennom.  

              

Vi gjør nok en del som ikke er helt vanlig i alle barnehager, foruten vår type organisering. Kan nevnes: Vi får felt vilt inn til oss, så unga får delta/observere flåing og slakt på nært hold, det er god læring i å lære unga respekt for viltet, og at unga får se, lukte, føle og ta på. Ikke bare bli fortalt.. Smaksprøver er en selvfølge! I høst var det tiur og røy vi fikk tilberede og spise. Vi har egen minibuss og drar også ut og besøker jaktlagene i skogen og koia, og får delta på Elgjakta på nært hold. Vi stiller på kort varsel når elgen er felt.. 

Vi har egne høns i barnehagen hele året, egen grønnsakshage, potetåker, og geiter på sommerbesøk som oppholder seg sammen med unga. Vi høster mye av naturen og tilbringer mesteparten av tiden ute i friluft.  

Vi er også mye fysisk aktive, det sier seg kanskje sjøl med så mye utetid. Men vi kan nevne at vinterstid har vi oppkjørte skiløyper fra husveggen i barnehagen og langt inn i de dype skoger, og vi har sjølsagt truger til alle, slik at vi kommer oss ut i skogen uansett snømengde. 

Sørskogbygda Naturbarnehage 

 

FLOTTE DELTAKERPREMIER

Våre trofaste sponsorer er som alltid med på NNG-konferansene. Også i år byr de på gode konferansetilbud som blir 'sluppet' i tiden frem mot 6. mai. Følg med på vår Facebookside og på hjemmesiden vår.

NNG-medlemmer har alltid gode medlemstilbud med rabatter på viktig sortement. Det lønner seg å være NNG-medlem!

Også i år stiller samarbeidspartnerne våre med flotte deltakerpremier. Trekningene blir offentliggjort 6. mai før avslutning av konferansen. Her finner du bilder av deltakerpremiene:

 
Påmeldingskonkurranse - en deltaker trekkes ut og vinner en Ludius pakkeløsning med solide leker i 19 deler - traktorer, gravemaskiner og lastebiler. Verdi k 4.990,-
 
 
med Tor Egil Bagøien:
En av kursdeltakerne vil få en gratis kursdag med Friluftsakademiet, valgfritt fra kurskatalogen - se kurstilbudet her! Friluftsakademiet holder kurs over hele landet.
 
 
 
En kursdeltaker vinner en smitteforebyggende portåpner som kan åpnes med albuen, høyaktuelt i pandemien og førsteklasses norsk design.
 
 
 
En kursdeltaker blir trukket ut til gratis serie med nettkurs om Hønsehold i barnehagen.