Flekkenga gårds- og naturbarnehage i ny barne-tv-serie!

Flekkenga gårds og naturbarnehage utenfor Hamar har et spennende prosjekt gående i høst. De er nemlig med på å lage Barne-TV for tv2. Serien skal gå utover høsten/vinteren på tv2 sumo, den blir på tilsammen 24 episoder. I serien blir vi kjent med noen av de fine ungene og et lite knippe med aktiviteter som er naturlig å drive med i denne barnehagen.

Forespørselen om å lage serien «barnehageliv» kom for noen år siden, men har først blitt en realitet nå i høst. Etter en grundig dialog med foreldre og ansatte bestemte barnehagen seg for at de ville gjøre dette prosjektet.

Det har vært viktig å være tydelig på at det er TV produksjonen som følger barnehagen, ikke omvendt. Derfor er det ikke noe bestemt tema som er gjennomgående, annet enn at man utnytter sesong og vær til å legge til rette for fine opplevelser for barna.

Barnehagen har flotte og allsidige uteområder. Det filmes bla mens barna gjør dyrestell, plukker poteter, er på svømming eller har maleaktiviteter.

   

Det filmes en til to dager i uka, og en dags filming klippes ned til en 7 min lang episode. Serien sendes på tv2 sumo, og begynner trolig å gå tidlig i 2019. Det kan også hende serien sendes tidlig lørdag morgen på vanlig TV, da i perioden det er reklamefritt.

For personalet har det vært en prosess der de forsøker å benytte seg av ulike arbeidsmetoder, og de får øvd seg på å gjennomføre gode prosesser sammen med barna. De voksne er opptatt av å gi barna tid, både til samarbeid og problemløsing seg imellom. 

Barnehagen vil bruke serien mye til internt bruk for å diskutere pedagogens rolle sammen med barna, slik at de gjennom felles refleksjon blir en enda bedre utgave av seg selv.