Barna har godt av risikolek

Barnehager kapper vekk de nederste greinene i trær for at barn ikke skal klatre. Underlag dempes, og stein og røtter fjernes fra lekeplassen. Flere forskere og personer i barnehagemiljøet mener at frykten i barnehagene for at noe skal gå galt, er blitt større.

Samtidig viser skadestatistikk at barn i Norge aldri før har vært så trygge som nå.

98 prosent av skadene i norske barnehager er skader som ikke trenger annet enn enkel hjelp og behandling, og et fåtall trenger oppfølging hos lege. Det viser en rapport fra Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning.

http://forskning.no/barn-og-ungdom-pedagogiske-fag-skole-og-utdanning/2013/06/barna-har-godt-av-risikolek

Artikkel fra forskning.no, 2013.