Slipp barn ut i naturen

Artikkel fra forskning.no, om forskning på barns fritid i naturen. Mange barn vil helst leke fritt med venner i naturen, men foreldrene vet det ikke. I en spørreundersøkelse pekte bare 1,5 prosent av foreldre på at egenstyrt lek i naturen har en verdi.