Dette visste vi vel fra før av, men....

Det er stadig mer forskning som taler for den driftsform vi har valgt for våre barnehager. Forskning på feltet skjer både i Norge og i andre Europeiske land, noe av det er virkelig verdt å lese.

Man skal ikke undervurdere viktigheten av den frie leken, men det er enda viktigere at alle som jobber med barn tar del i leken som skjer ute, enten man er pedagog eller assistent. Hvorfor legges da så mange møter, pauser og plantid til den tiden hvor barna behøver oss mest?

Les artikkelen, "Barna blir flinkere av å leke ute"