Bukkspranget gårds- og naturbarnehage i Stjørdal

Vår visjon og vårt verdigrunnlag: Engasjement basert på trygghet og virkelighet. Menneskene på Bukkspranget gårds- og naturbarnehage skal ha tro på seg selv. Slik at de kan gå ut i verden som selvstendige personer, ta vare på seg selv, dem og det rundt seg.

Historikk

Bukkspranget gårds- og naturbarnehage er en privat barnehage som åpnet i desember 2005 av Hege og Oddbjørn Skjei. Barnehagen er knyttet opp mot gården Skjei Søndre som ligger rett over jordet for Barnehagen. Her driver vi med melkeproduksjon, hestehold, gris, sau og geitekillinger som er her for barnehagevirksomheten.På gården Skjei søndre er barnehagen godkjent som familiebarnehage med 4 heltidsplasser. Den ordinære barnehagen, Bukkebu har 26 heltidsplasser. Personalet organiserer en rullering på hvilke barn som er på gården hver dag, slik at alle barna uavhengig av ordinær barnehage eller familiebarnehage får en hel dag hver på gården. 

Bukkspranget gårds- og naturbarnehage tar imot barn i alderen 0-6 år.

Organisering

Vi organiserer hverdagen slik at alle ansatte går 7,5 timers vakter uten pause, vi er ferdig påkledd til å være ute når vakta vår begynner og spiser to måltider sammen med barna. Barna kommer ferdig påkledd med uteklær i barnehagen på morgenen, spiser frokost i grillhuset og starter deretter dagen ute kl.07.30. Både små og store barn. Klokken 09.15 skal vi ha pakket sekker og utstyr, og være klare til å gå på gården eller på tur. I tillegg til gården har vi mange opparbeidede turplasser, med variasjon på vanskelighetsgraden med å komme seg dit, både med tanke på lengde og terreng.

En del av konseptet vårt er at vi serverer varmmat hver dag. Det organiserer vi slik at vi har egen kjøkkenassistent som lager maten og fordeler den på termoser. Slik er vi uavhengig av hvem som er hvor når vi skal spise, og vi frigjør barnefaglige ansatte fra arbeidsoppgaver på kjøkkenet, slik at vi får brukt tiden sammen med barna isteden.

Ubundentiden samler vi opp på en dag, slik det er nå er det en dag i uka det er flere barn som har fri, og da har vi ubundentid og avdelingsmøter på denne dagen. Ellers så har vi personalmøte en dag i måneden.

Planer og arbeidsmetoder

Vi har planer, årsplan, miljøhandlingsplan og ukeplaner, der det er planlagt hvem som skal hvor og når og hva vi skal gjennom i løpet av året. Men det står for eksempel ikke at vi skal utforske mose en bestemt dato, på den andre siden har vi også aktiviteter som er godt forberedt og detaljert planlagt, som for eksempel når vi årlig slakter gris sammen med barnehagebarna.

Arbeidsmetoden vi bruker er at vi skal se hva som opptar barna, og engasjere oss i det barna blir opptatt av, der og da. Vi har våre faste oppgaver på gården, i tillegg til at det skal være rom til å utforske fenomener barna engasjerer seg i, dette krever at vi har ansatte som ser, og engasjerer seg i barna og gir barna en respons som stimulerer og motiverer.

Ting skjer veldig naturlig, blir det kalving på gården, forflytter vi oss dit og deltar på det, eller om dyr dør, da tar vi tak i det. Det skjer noe på en gård og i naturen hele tiden og mange av aktivitetene på en gård er for eksempel fastsatt etter været, derfor skal vi ha ansatte som griper situasjonene, i samspill med barna.

Arbeidsmetodene våre kan oppleves som krevende, med tanke på organisering av hver enkelt dag og pakking av mat og utstyr som vi trenger å ha med oss dit vi skal. I tillegg kreves det at våre ansatte er trygg på seg selv og sin kunnskap, og det kreves at alle har lyst og energi til å engasjere seg i det som oppstår på gården og i naturen, og ofte løsrive seg fra det man egentlig hadde planlagt å gjøre her og nå. Dette krever høy grad av responsive ansatte.

«Å være responsiv vil si at man evner å organisere gode rammer for samspillet, og at man er tilstede og engasjert i sitt samspill med barna, og gir dem støtte til følelser og atferd, som vil si at den ansatte vil fange opp barnas uttrykk og behov i ulike situasjoner og vil gi en individuell tilpasset respons som støtter følelsene, atferden og/ eller læringen deres. Det motsatte vil være at ansattes respons skaper utrygghet og motstand i barnet, som hindrer positiv utvikling og læring. Responsive ansatte fremmer barns emosjonelle -, sosiale og - kognitive utvikling i det daglige samspillet i barnehagen gjennom den faglige bevisstheten og væremåten sin (Drugli, 2018)».

Med høy grad av responsive ansatte har vi tro på at vi vil oppnå høy kvalitet i relasjoner, omsorg, samspill, lek, gode opplevelser, danning, læring og læringsutbytte i gårds- og naturbarnehagen.

Ønsker du å lese mer om Bukkspranget gårds- og naturbarnehage kan du gå inn på hjemmesiden vår: http://bukkspranget.barnehage.no/