Svensrud natur- og idrettsbarnehage i Hole

Sommeren 1998 etablerte Hole kommune naturbarnehage, i midlertidige lokaler og med 20 plasser og 4 ansatte. I starten var alt nytt, ingen kjente hverandre, lokalene var kummerlige og ett fåtall av foreldrene hadde søkt seg hit. Man kan trygt si at vi levde på lånt tid. Men dette ble tidenes høst og "learning by doing" fikk virkelig ny betydning. Nå, 20 år etter, så er vi 118 plasser og 23 ansatte, flotte, nye og tilpassede lokaler.

Vi har nå 5 avdelinger, 2 for de yngste og 3 for de eldste. På Svensrud så har vi etablerte baser i en omkrets på en drøy kilometer fra garderobeanlegget. På basene er det lagt til rette for lek, tilpasset den aldersgruppen som normalt sett bruker basen. Telt, toalett og annet for å dekke primærbehov samt installasjoner for å stimulere motorisk og kognitiv utvikling. Aller viktigst er allikevel naturen som lekearena, det er her barna finner de unike utfordringer og muligheter som bare en naturlekeplass kan gi.

 

 

Svensrud Natur- og Idrettsbarnehage er spesiell på mange måter, men det som skiller oss særlig fra de andre er at vi har egen båt. Vi er lokalisert like ved Tyrifjorden, Norges 5. største innsjø. Her ligger båten vår M/L Gjedda. Her har vi plass til en hel avdeling om bord og vi brukere den 5 dager i uken fra april til godt ut i oktober. Det er mye kos og rekreasjon med båt, men den gir oss også ett annet perspektiv, det å se landskapet fra fjordsiden, det å utforske, fundere og leke i ett miljø man vanligvis ikke bruker gir barndommen en ekstra dimensjon.

Vi er stolte av barnehagen vår, vi ønsker å vise den frem så ta gjerne kontakt for ett besøk. Besøk gjerne vår nettside: www.naturbarnehagen.com