Naturbasen barnehage

Vi er en privat kristen friluftsbarnehage lokalisert på Kråkenes i Bergen, rett ved siden av Bergen Kristne Grunnskole, og naturflotte Langeskogen. Vårt mål er at barna skal kunne føle seg vell med seg selv, og andre. Vårt fokus ligger i nestekjærlighet og at barna skal lære seg sosial kompetanse. Når vi faller ned så hjelper vi hverandre opp igjen.

Naturbasen har egen nettside: www.naturbasen.no/

Friluftsbarnehage
Vi er en naturbarnehage som har vårt hovedfokus
på alt som skjer ute i naturen. Alle barna skal være
ute i løpet av dagen. Vi kler oss etter været og tar
med oss aktivitetene dit vi går. De store barna er
ute i minimum fire timer daglig, mens de minste har
mer variert utetid. Barna lærer å mestre naturen,
været og seg selv.

 

Relasjonsbasert
Gjennom relasjoner lærer vi om vennskap og å bli
trygg på oss selv. Dette er et viktig fundament for
barns utvikling. Vi er opptatt av å knytte nære og
trygge bånd mellom alle i barnehagen. Hvert barn
er unikt og en ressurs for fellesskapet.


Kristen barnehage
Naturbasen barnehage har utvidet kristen
formålsparagraf. Med dette holder vi fokus på
kristne og humanistiske verdier og tradisjoner.
Vi ønsker at barna skal få kunnskap om den kristne
tro, Bibelen og det som er fortalt der. De skal lære
om Jesus, de kristne høytidene og hvordan folk
levde på - og før Jesu tid.


_______________________________________________________________________________________