Styret

Styret i NNG er valgt på stiftelsesmøtet, vi representerer både private og offentlige barnehager og er geografisk spredt fra Fauske i nord til Hole i sør. Bilder av oss som sitter i styret finner du under fanen Om oss, og Ansatte. Vi er ikke ansatte, men det blir slik på nettsida på grunn av at vi har valgt et web-system fra PBL, tilpasset barnehager.