Styret

Styret i NNG velges hvert år av Årsmøtet. Vi representerer både private og offentlige barnehager og er geografisk spredt fra Finnmark i nord til Jæren i sør. Bilder av oss som sitter i styret finner du under fanen Om oss, og Ansatte. Vi er ikke ansatte, men det blir slik på nettsida på grunn av at vi har valgt et web-system fra PBL, tilpasset barnehager.