Tronvik gårdsbarnehage på Jeløy

Tronvik Gårdsbarnehage ligger på Jeløy i Moss kommune som er i Østfold. 3 avdelinger ble åpnet 2007 i en totalrenovert låve fra slutten av 1800- tallet. Et par år senere utvidet vi med avdeling 4, og er i dag ca. 92 barn.I forbindelse med etableringen av barnehagen skrev Moss kommune; «Barnehagen vil ligge flott med varierende natur på alle kanter. Det er rike muligheter for barns aktiviteter og det legges opp til et spennende konsept. Tronvik Gårdsbarnehage vil bli en annerledes barnehage og gi Moss kommune et større mangfold»

Om Tronvik Gårdsbarnehage

Men vi må litt tilbake i tid, hvor kom ideen og tanken om gårdsbarnehage på Tronvik fra?

Hilde Hjelseth som er eier av barnehagen flyttet til  Tronvik Gaard som 16-åring. Gården består av 207 dekar, hvor 175 er dyrket mark. Gården består av hovedhus, tre sidebygninger, to låver, der den eldste nå er barnehage, samt båthus og brygge. Familie Hjelseth kjøpte gården i 1986 og har de siste 30 årene satt i stand og restaurert bygninger og uteområdet. Helt fra hun flyttet til gården hadde Hilde en stor drøm om å etablere barnehage i den eldste låven. Tyve år etter, med utdanning  som både  barnehagelærer og agronom, ble drømmen realisert i 2007 med hele familien som uunværlige medhjelpere! Fra start til nå opplever personalet i Tronvik å ha en engasjert eier, som legger til rette for at vi kan utøve pedagogikk i flotte lokaler, uteområdet og i det unike landskapsvernområdet som er rett utenfor porten.

Vi har alle muligheter, det gjelder bare å gripe dem.

 

Barnehagens pedagogikk og grunnverdier

Vi har 3 verdier som skal følges hver dag i våre ulike aktiviteter. Det er Tid - Omsorg - Glede. Vi vil at disse verdiene skal komme tydelig til uttrykk i vår kontakt med barna, og hovedmålet vårt er at :

Hver voksen skal tilrettelegge for at Hvert barn blir sett og hørt Hver dag. Våre tre viktige ”H-er"!

Det er også hovedgrunnen til at vi har primærgrupper, slik at en voksen har ansvar for sin gruppe. Da vet vi at alle barn blir sett hver dag og får den oppfølgingen som barna fortjener. Dette gir også en trygg foreldregruppe.

Vi skal se hvert enkelt barn, men vi skal også se hele familien. Alle familier kan komme opp i situasjoner i livet hvor ting blir utfordrende. Da skal barnehagen være en støttespiller. Vi skal tørre å bry oss og tørre å bidra. Vi må i tillegg tørre å veilede foreldrene i hverdagen, vi må vise vår kunnskap og tørre å by på oss selv.

Leken har en stor plass hos oss, og læring skjer gjennom lek. Hos oss skal barna få mulighet til å tilegne seg ferdigheter og evner i samspill med andre barna. Lærings og lekemiljøet skal først og fremst oppleves trygt og forutsigbart, men det vil også være uforutsigbart som livet ellers er.

Barnehagen skal i alle prosjekter og i arbeid med fagområdene ha med seg gårdsprofilen i planleggingen.

 

Gårdsprofilen

Tronvik Gårdsbarnehage er som navnet tilsier, en gårdsbarnehage. Vi har en tydelig profil der dyr og gårdsdriften står i sentrum hver dag. Gjennom arbeid med gris, and, høner, kaniner og sauer lærer barna hva omsorg, empati og samarbeid er. De lærer at vi har oppgaver som må utføres hver dag, for at dyrene skal ha det bra. At vi er ansvarlige for hvordan dyrenes velferd er. I tillegg lærer barn noe som vi i samfunnet dessverre, -slik jeg ser det, er på vei bort fra, nemlig at barn selv må ta mer ansvar for samfunnet og jordkloden som helhet. Vi ble derfor i 2010 sertifisert som miljøfyrtårnbedrift som forplikter oss til å ta vår del av ansvaret for kloden.

Gårdsdriften gir oss muligheter til å dyrke grønnsaker, salater, blomster med mer. Her fokuserer vi på opplevelsene fra ”fra jord til bord”. Barna er med i hele prosessen fra å så, til vi tilbereder maten for å spise den. I 2017 begynte vi med  et stort prosjekt som heter ” barn hjelper barn”. Vi satte poteter og tok disse opp for hånd på høsten, dekorerte poser og solgte til foreldre og naboer. Her var det læring i alle prosesser, og spennende hvordan vi kunne bruke f eks matematikk inn i salget med bruk av penger og vekt til å veie potetene. Tilsammen tok vi opp ca. 500 kg det året. Inntektene ga vi til barnekreftforeningen, slik at de kunne gjøre det hyggelig for noen som ikke har det like godt som oss. Dette er vi også nå i 2018 i gang med, da vi så effekten av hvilke verdier barna sitter igjen med når de opplever at det hjelper å hjelpe andre.

 

Naturvennene

Det siste året i barnehagen før skolestart heter gruppen Naturvennene. Fokuset i gruppen er vennskap, skape gode relasjoner mellom barn i samme skolekrets, og bruke naturen som læringsarena. Vi ønsker å gi barna best mulig forutsetninger for å mestre overgangen til skole på en positiv måte og ha en trygg venn ved sin side. Noen av målene for denne gruppen er:

-          Vi vil at barna skal oppleve overgang til skolen med glede og forventning

-          Vi vil gi barna et positivt forhold til fagene til skolen gjennom bruk av naturen og dyrene i barnehagen.

-          Vi vil ivareta barnehagens egenart der leken skal ha høyt fokus i hverdagen.

-          Vi vil at barna skal oppleve gode vennskapsforhold og utvikle sin sosiale kompetanse.

-          Vi vil at barna skal være trygge på seg selv, være selvstendige og utvikle en god selvfølelse og selvtillit.

-          Vi vil at barna skal oppleve at kroppen deres mesteren nye oppgaver og at det å bruke kroppen aktivt er gøy samt at de mestrer det å hvile og å være i ro.

Dyrene våre

Dyrene i Tronvik Gårdsbarnehage er den del av vår naturlige hverdag og det pedagogiske tilbudet. Vi har som mål at gjennom samvær med dyrene skal barna utvikle tillit, empati, respekt, omsorg, ansvar, ro og mestring. Vi skal veilede barn til hvordan de er i samvær med dyrene, hvordan de kan bidra til at dyrene har det godt. Vi skal være sammen dyrene i små grupper slik at vi oppnår gode relasjoner med dyrene, men også å kunne utvikle nye vennskap mellom barn. Barna skal i tillegg delta i det daglige stellet som inneholder blant annet å gi mat, høy, vaske skåler og gi vann. De skal også delta på å gjøre rent hos dyrene, både inne og ute.

 

Tronvik Gårdsbarnehage har høner, haner, kaniner, and, sauer og gris. Siden vi nå er 11 år har noen av dyrene av naturlige årsaker blitt borte, og vi jobber hele tiden med å finne ut hvilke typer dyr som passer for oss i barnehagen. I våres klekket vi blant annet frem 10 nye kyllinger til besetningen!

 

Gode tips og ideer blir vi svært glad om deles med oss.

 

Har du lyst til å ta å se hvordan barnehagen ser ut? Da kan du ta en titt på denne linken til vår flotte  3D modell. –du kan bevege deg fra rom til rom som om du var der!

https://my.matterport.com/show/?m=CtkReUABdtD

 

Vil dere vite mer om barnehagen vår kan dere følge oss på:

Hjemmesiden - www.tronvikgaard.no

Facebook - Søk opp Tronvik Gårdsbarnehage

Snap- tgardsbarnehage

 

Ønsker dere kontakt med oss kan dere sende en e-post til styrer Øystein Brogård barnehage@tronvikgaard.no  eller ringe oss på 40646493 (tast 6 for kontoret).

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å komme på besøk til oss.

Her er noen linker fra artikler om barnehagen vår

https://www.moss-avis.no/nyheter/tronvik/barnehage/potethosting-for-barna-i-tronvik-gardsbarnehage/g/5-67-308755

https://www.moss-avis.no/nyheter/tronvik/barnehage/tronvik-gardsbarnehage-satser-pa-a-produsere-eget-potetgull-neste-ar/s/5-67-308812

http://vetuva.udir.no/index.php/artikler-2017/onskjer-a-sa-fro-av-miljobevisstheit/