Vedtekter

Våre vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøtet