Nordby Gardsbarnehage, Jevnaker

Nordby gardsbarnehage skal gi barn og voksne en unik mulighet til å bli kjent med livet på garden, i skogen og ved fjorden gjennom hele året.

Nordby gardsbarnehage er en privat barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser ved Randsfjorden, som har både skogen og vannet som nærmeste nabo. Garden har vært i drift i mange år, og det har vært drevet med både kornproduksjon og skog, og har i de siste 10 årene drevet med ammeku. Eierne av garden er også medeiere i Hadeland Andelslandbruk som selger andeler av gris, kælv, lam, egg og grønnsaker. Barnehagen har kjøpt en andel i andelslandbruket og barna er med å høster grønnsaker hver uke i sesongen.

Barnehagen åpnet i 2010 av Mari Bjertnæs og Bjørge Endrerud som er eiere av både barnehagen og garden. Barnehagen har 48 plasser fordelt på tre grupper: Lamunga (1-3 år), Kælva (2-5 år) og Folunga (3-6 år) og 11 årsverk. 

Traktor

På garden bor det også flere dyr vi har daglig kontakt med. Garden har kuer, griser, sau, høner, kaniner og katt. Hver dag har de ulike gruppene fjøsstell med dyra som bor i veslefjøset. Vi går også fjøsrunden hver dag for å besøke kuene og grisene. Vi ønsker at barna skal få nærhet til dyra og få oppleve hvor viktig det er for dyra at vi gir de næring, stell og kos.

Barnehagen følger årshjulet på garden og er med på bl.a kuslepp/kusanking, våronn, innhøsting, saueklipping, lamming, slakting og kælving og mye, mye mer. Bonden Bjørge tar barna ofte med seg på oppdrag rundt om på garden, da er ofte traktoren fremkomstmiddelet. Eller er det spennende å se på maskiner og utstyr som hører til garden og de ulike bygningene må også undersøkes.

Barnehagen har to faste tursteder vi ofte går på tur til, hvor vi har lavvo og gapahuk. Det er ekstra spennende å gå på oppdagelsesferd i skogen rundt disse turstedene og finne nye steder vi aldri har vært før. Småbarnsavdelingen Lamunga har gapahuken som sitt faste tursted og der sover alle barna i hengekøyer gjennom alle årstidene. Tilvenningen av nye barn på høsten foregår ute på tur, i gapahuken. Her blir både barn og foresatte kjent ned hverandre med naturen som arena. Gruppedynamikken blir en helt annen når de er ute i naturen og barna blir kjent med de menneskene de skal tilbringe tiden med i barnehagen. Barnehagen har god erfaring med tilvenning ute fra de siste tre årene, og tilbakemeldingene fra foresatte har også vært positive.

Hengekøyer

 

Kælva og Folunga har lavvoen som sin faste turplass, og de går på mindre turer ut fra denne. Vi er opptatt av å bruke det vi finner i naturen inn i leken og i matlaging. «På naturlig vis» er et av våre slagord. Vi ønsker å drive barnehagen i en bærekraftig ånd hvor vi bruker naturlige materialer fra naturen. Vi ønsker å ta vare på gamle og nåtidens tradisjoner og bruker elementer fra naturen i maten vi spiser. Siden barnehagen ligger ved fjorden, bruker vi denne aktivt til vannlek, bading, fisking og en ny flott brygge er snart på plass. Vi er derfor opptatt av å gi barna trygghet til vann Vi gjennomfører svømmeopplæring med alle 4 og 5-åringer i basseng slik at de blir trygge i vann.

Lavvo

 

Sjekk gjerne ut vår hjemmeside: www.nordbygardogbarn.no

Vi er også på facebook: Nordby Gardsbarnehage