Kausvol gardsbarnehage i Stange

Vår visjon er Vi gir tankene vinger og føttene røtter! Vi ønsker å gi barna fast grunn under føttene, stabile forhold og god kontakt med jorda, samtidig som det utfordrer oss til å utvikle barns undring og åpne innstilling til livet som ligger foran oss. "Vi arver ikke jorden av våre forfedre, vi låner den av våre barn." Indiansk ordspråk.

Les gjerne mer om oss på hjemmesida vår: www.kausvol.no og lik oss gjerne på vår åpne facebookside: @kausvol. 

 

Kausvol gardsbarnehage ble startet opp i 2001, med 10 barn i føderådsbygningen. Nå har vi 52 barn og tre avdelinger beliggende i tre ulike hus på garden. Vi har behov for nye lokaler, og jobber nå for å få bygge om grisehuset på garden til fire avdelinger.

Vi følger skiftningene i årstidene, gir barna innsikt i de prosessene som foregår i naturen, på jordet og i fjøset. Fra jord, til mat, til jord - ved å la barna ta del i såing, spiring, vanning, luking, innhøsting, foredling og kompostering. 

Våre kjerneverdier er HUMOR OG GLEDE, VARME, VEKST og STILLASBYGGER.

Vi vil helst være ute, og har bygget både lysthus, trelavvo, gildehall og grillhytter. Det er viktig å ha et sted å trekke inn om vi trenger tak over hodet. Det siste vi bygget er denne grillhytta. Her holder 2- og 3-åringene til. Bildet under er fra den høytidelige åpningen i vinter. Ordføreren skar av tauet.

 

 

Vi har dyr i fjøset - og de er en viktig del av hverdagen. Vi har en geitebukk som heter Gabriel, to mohairgeiter, tre sauer, noen kaniner og høner. Så har vi tre pusekatter som heter Smiley, Lakris og Serina som er veldig populære. Annethvert år forer vi opp to griser til juleslakt.

 

Traktordur og alt som skjer på jordet er selvfølgelig veldig populært, og vi har en egen bonde som er veldig populær og han heter Erling.