Barn leker mindre ute

Langt færre barn opplever daglig utelek nå i forhold til i 2015. Bare 18 prosent av småbarnsforeldre oppgir i dag at barna deres leker ute daglig. Dette er mer enn en halvering fra 2015 - en svært bekymringsverdig utvikling.

Det er Norsk Friluftsliv som står bak denne kartleggingen, men også andre undersøkelser støtter opp om samme trend. Andelen foreldre som oppgir at barna deres leker ute daglig 5-7 ganger i uka, er mer enn halvert siden 2015.

Norsk Friluftsliv ved generalsekretær Bente Lier, sier i en pressemelding at en mulig forklaring kan være at endrede vaner under pandemien, med mer innetid og skjermbruk, er vanskelige å snu. 

Hun viser blant annet til en rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) som viste at fire av ti barn var mindre ute under koronapandemien, og at seks av ti også brukte mer tid foran skjermen.

Merete Lund Fasting er førsteamanuensis ved fakultet for helse og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder, og har forsket på barns lek utendørs i mange år. Hun mener tallene gir grunn til bekymring.

– Når du har vært mye ute i barndommen har du kjent mye på dette med glede, frihetsfølelse og undring. Dette har de unge voksne vi har snakket med om barndommen med seg videre i livet, sier Fasting.

Hun mener foreldrene må ta ansvar for å få barna vekk fra skjermene.

– Det skjer ikke helt av seg selv, for barn er ofte veldig glad i å være i den opplevelsen de er i akkurat nå. Så de trenger kanskje et skyv. Noen gange kan vi bli med ut og få gode opplevelser sammen utendørs. Etter hvert vil barna kjenne på mestring og glede, og få selvtillit. Dette kan bidra til et uteliv også seinere i livet, sier Fasting.

Også Norsk Friluftsliv er opptatt av å oppmuntre og tilrettelegge for mer fri lek ute. Det innebærer også sette av utendørs tid i løpet av skole- og barnehagehverdagen, mener Bente Lier.

– Som voksne har vi et ansvar for å gi barna våre gode opplevelser ute og mer tid borte fra skjermene, det er ikke minst viktig for den psykiske og fysiske helsen. For å få til det må vi se på alt fra hvordan hverdagen i skoler og barnehager er lagt opp, til hvordan vi som foreldre disponerer fritiden, sier Lier i pressemeldingen.