Godt nytt nettverksår!

Høsten 2022 har NNG arrangert to åpne dager i forskjellige medlemsbarnehager. Målet er å skape møteplasser og bygge videre på nettverket rundt i nærmiljøene våre.

Lunde Gårdsbarnehage på Raufoss og Ole Brumm barnehage i Aurskog var først ut.
Begge barnehagene var åpne fra kl.12 til kl.19 for å gi flest mulig anledning til å komme.
Noen brukte dagen som plandag og kom med hele personalgruppen, noen fristilte seg fra avdeling og tok turen og andre kom etter stengetid.

 

Ønsker din barnehage å være med på å skape møteplasser? VI ønsker flere bidragsytere og honorerer arrangørbarnehager. Sammen skaper vi et levende nettverk i hele Norge!