NNG er ute for å rette fokus på natur og gårdsbarnehager

Ved to anledninger i vinter har NNG vært ute for å fremme natur og gårdsbarnehager.

På tampen av 2022 var Nettverk for natur og gårdsbarnehager invitert til Kunnskapsdepartementet i en innspillsmøte vedrørende nytt regleverk for styring og finansiering av barnehagesektoren.

Representanter for NNG var her Haakon Vormeland og Jørgen Kjørven. 

Ønsket fra regjeringen var å få innspill slik at de kan bygge videre på det som er bra med barnehagene i Norge. De har tanker om styrings og finansieringssystemet, og hadde invitert flere forskjellige drivere, interesserorganisasjoner og stiftelser.

Rett etter nytt år deltok Anita Hundstad og Haakon Vormeland i PBL-podden. Sammen med poddens Lars Kolbeinsteveit gikk praten rundt det å være natur og gårdsbarnehager og viktigheter rundt drift av disse.

Link til episoden her.

 

Nettverk for natur- og gårdsbarnehager (NNG) skal være et organisatorisk nettverk som skal ivareta interessene til natur- og gårdsbarnehagene i Norge. Nettverkets formål er å bidra til et kvalitetsmessig godt og innholdsrikt barnehagetilbud blant medlemmene. Videre skal nettverket stå for minimum en kursdag hvert år. Dette skal være en møtearena for ledere og eiere, og/eller for ansatte i barnehagene, og bidra til faglig, sosial og organisatorisk utvikling av felles interesse. Dette bidrar til oppbygging av kunnskap og utveksling av erfaring. NNG skal arbeide for at natur- og gårdsbarnehagene skal være en viktig nisje i barnehagebransjen i Norge. (Vedtektene våre)

 

Vi håper å være samlende og drivende for alle som ønsker å drive med natur, friluftsliv og gårdsliv i barnehager.

Meld dere inn, få tilgang på gode avtaler fra en rekke samarbeidspartnere, bidra i et nettverk som jobber for vår særegenhet og delta på spennende konferanser og åpne dager rundt om i landet!