Sørskogbygda Naturbarnehage er en av vertene under årets konferanse

Nettverk for natur og gårdsbarnehager har mange spennende medlemmer. Under konferansen andre dag skal vi ut og se hvordan noen av medlemmene våre har det. Først ut vil vi presentere Sørskogbygda Naturbarnehage.

Sørskogbygda naturbarnehag er en liten privat foreldreeid barnehage, et samvirkeforetak. 
Du finner oss i Elverum kommune, ca. 17 km. øst for Elverum sentrum, retning Trysil.
Vi er for tiden 44 barn totalt, og 12 ansatte.
 
Vårt barnehagebygg er ikke opprinnelig bygget for å drive barnehage og ikke helt ideel for veldig mye innetid. Dette har tidligere vært et bygg som har drevet salg av fjøsindustri og utstyr, deretter ble det en malingsforretning med kontorer, før barnehagen kjøpte bygget og etablerte seg som barnehage for ca. 28 år siden. Bygget ble da sjølsagt godkjent for barnehagedrift, og barnehagen er godkjent for 67 barn.
 
Vi er så heldige og er omgitt av en natur med all verdens av leke- og læringsmuligheter, og vi tilbringer mye av tiden vår utendørs, spesielt de større barna.

Vi ser jo på naturen som en naturlig lærings- og opplevelsesarena.
Her får barna kunnskap om naturen, de gis mange muligheter for å utforske, eksperimentere, undre seg og prøve ut egne ferdigheter.
Naturen er en lekeplass som stadig er i endring, fra dag til dag og gjennom hele året. Her er det ikke alltid lekeapparater som voksne på forhånd har bestemt skal brukes til å klatre, skli eller huske. Her er det barna som gjennom sine kreative løsninger finner klatremuligheter, steder de kan skli, plasser egnet for rollelek osv.
Gjennom natur- og friluftsliv utvikler barna sine motoriske ferdigheter. I fellesskapet med andre utvikler de sin sosiale kompetanse og språket brukes aktivt hele veien.
Frisk luft og fysisk aktivitet gir barnet en sunn start på livet!
Turer i nærområdet gir mange fine opplevelser og mange gode barndomsminner.

Barna deltar også aktivt i mye av det daglige arbeidet, og vi gir dem nødvendig tid til dette. Husmannspedagogikken ligger vårt hjerte nært, og det gir mye læring og omsorg i at barna deltar i arbeid som blant annet hønestell, klesvask, sortering av matvarer og å holde orden og renhold på sine camper.

Vi håper med vår måte å drive barnehage på, at dette skal legge et godt livsgrunnlag for unga, bli trygge og robuste, lærer å ta vare på hverandre, naturen, dyr og ting rundt seg, slik at de kan bygge videre på dette oppover i barnedommen og ut i voksenlivet!

Du kan lese mer om oss her:
 
 
 
Vi ser fram mot å ta i mot alle våre gode kollegaer i natur- og gårdsbarnehager til sommeren, med skrekkblandet fryd