Åpent for medlemskap

Endelig kan vi åpne for medlemskap i Nettverket! Meld dere inn ved å sende e-post til post@naturoggardsbarnehager.no og dere vil få faktura tilsendt på e-post. Rabatt på 500 kr for de som melder seg innen 1. desember!

Vi har sendt ut brev med invitasjon til medlemskap til de som står på vår liste over barnehager som har meldt sin interesse. Vi kommer til å sende ut brev også til alle barnehager med aktuelle ord i navnet sitt, som natur-, friluft-, gård-, gard-, bondegårdsbarnehager. Disse finner vi i barnehagefakta.no. Dette vil sikkert ikke dekke alle barnehager som bruker naturen som arena for pedagogisk aktivitet. Det er selvfølgelig åpent for alle slike barnehager. Så del gjerne - om du som leser dette vet om andre barnehager som kan være i målgruppa:).