Temamøte om barn og friluftsliv i Kausvol gardsbarnehage

Temamøtet med Knut Monssen fra Hamar naturskole ble en suksess. Vi fikk veldig mange tilbakemeldinger om at hans måte å formidle gleden over å jobbe med barn og friluftsliv på gikk rett hjem til tilhørerne. Egentlig kan det oppsummeres med at hvorfor gjøre det så vanskelig? Både barn og voksne utvikles på alle måter i naturen, og blir gagns mennesker. Og det er det vi ønsker oss!

Vi i Kausvol gardsbarnehage ønsket å sette fokus på hvorfor vi egentlig syns det er så viktig å være ute sammen med barna i barnehagen. Derfor inviterte vi åpent til et temamøte en onsdag kveld i februar, og  det kom 30 stykker som ville høre både Knut Monssen og få innsikt i hva vi jobber med i barnehagen.

Gjestene fikk først en kaffekopp og dagsferske lomper bakt ute på vedfyrt takke i barnehagen. De var fylt med brunost og med pultost, og smakte helt nydelig. Så gikk vi en runde for å vise fram barnehagen, og etterpå samlet vi oss i gymsalen.

Knut startet med å si at vi har bruk for naturen, naturen har ikke bruk for oss. Alt vi omgir oss med er egentlig et produkt fra naturen. Heller ikke biler og fly kan lages uten kunnskap om fysikk og kjemi, og det er natur.

Mye forskning er gjort på barn og friluftsliv. I dag klarer vi i alt for liten grad å utjevne sosiale forskjeller. Det vises også i bruk og erfaring med natur. Denne forskjellen må vi i barnehager og skoler gjøre det vi kan for å jevne ut.

Unger har det best uten voksne, sier Knut. Og med det mener han at unger som får lov til å boltre seg ute har bedre selvtillit og lærer bedre enn barn som hele tiden blir passet på og blir avbrutt av voksne som ikke har respekt for barnas lek. Lek i natur gir barn mestring, kroppslig selvtillit og kjennskap til egne og andres grenser. Øvelse i både fin- og grovmotorikk, og ikke minst en emosjonell utvikling. Og det er noe vi vet er veldig viktig i dagens samfunn. Mange ungdommer sliter med at de føler seg underlegne og ikke gode nok.

Det er viktig at voksne er med. Snakker med barna, har tid til dem, og kan lytte. Tid til å vente på det som kommer i samtalen rundt bålet.

Nysgjerrighet, kreativitet, skapertrang og fantasi - de egenskapene utvikler vi ute i naturen. Også ekte samspill og relasjoner med andre. Samarbeid i grupper inne i klasserommet er ikke ekte samarbeid, det er elever som jobber på samme tema, men uten å faktisk samarbeide. Ute i naturen når vi gjør noe sammen, det gir samhold og gode relasjoner, og det blir fravær av konflikter og problemer. Vi erfarer at vi må ta hensyn til hverandre og hjelpe hverandre. Kunnskap som vi trenger resten av livet.

Knut krydret dette med mange fine historier fra sine 20 år med barn og friluftsliv, som både rørte og ga oss noe å tenke på vi som arbeider med barn eller har barn selv.