Motorikkens betydning for læring

Anne Berg, Høgskolelektor Seksjon for fysisk aktivitet og helse ved Dronning Maud Minnes Høgskole i Trondheim er første foreleser ut på konferansen i mai.

Anne Berg har bred undervisningserfaring i faget fysisk aktivitet og helse. Hun har arbeidet ved Dronning Mauds Minne Høgskole siden 1987, og har i tillegg undervist i flere fordypningsfag og i spesialpedagogikk. Hennes hovedfokus er motorisk usikre barn, hva som er årsaken til denne usikkerheten og hva som kan gjøres for at hverdagen til disse barna skal bli bedre.
I de siste årene har hun vært involvert i forskningsstudier om femåringers fysiske form, og små og store barns språkutvikling i fysisk aktiv lek ute.

Hennes fremtidige FOU-engasjement er å studere flere barns fysiske form og motoriske kompetanse. I undersøkelsen som ble gjennomført våren 2014, ble det representert kun barn fra ett område, nærmere bestemt Byåsen. Men hvordan er barna som går i barnehager i byen sin fysiske form og motoriske kompetanse? Er det forskjeller her? Hva med deres ISO-KMI? Har barn i by-barnehagene er en høyere ISO-KMI enn barn som går i barnehager på Byåsen?