Dyrs påvirkning på barns adferd - foredrag på Stjørdalskonferansen 4. mai

Christine Olsen, etolog ved Antrozoologisenteret, er tredje foredragsholder på konferansen i Stjørdal. Informasjon og påmeldingslink http://www.naturoggardsbarnehager.no/Innhold/Side/85986.

Christine har en mastergrad i atferdsbiologi med rehabilitering som spesialemne, og har deretter tatt etter- og videreutdanning innen veiledningspedagogikk. Hun har doktorgrad i folkehelsevitenskap, med tema dyreassisterte intervensjoner. Hun holder foredrag om hund og dyreassisterte intervensjoner i inn- og utland, og tester hunder for dyreassisterte intervensjoner. Christine er særlig opptatt av de positive effektene omgang med dyr kan ha for oss mennesker.