Hva gjør du når Facebook gløder og New York Times ringer?

Granstubben barnehage i Henning kommune sitt slagord er "Opplevelser og utvikling". Det jobber de svært målrettet med, og tar barna med på flotte opplevelser i naturen. Tidligere i år var de på reinsdyrslakting, og la ut bilder på facebook. Dette førte til utallige delinger og en mediestorm uten sidestykke i barnehageverden, og henvendelser fra hele verden.

Daglig leder Dag Olav Stølan i Granstubben barnehage havnet i mediestorm etter at de tok barna med på reinsdyrslakting. Han forteller at barnehagen har fokus på å ta barna med på aktiviteter knyttet til dyr og dyrehold, og har tidligere balnt annet tatt dem med på lamming, og oppforing og slakting av gris. Dag Olav vil fortelle om da barnehagen havnet i sentrum for verdensnyhetene og hvordan han og personalet taklet dette.

Granstubbens 3 hovedfokusområder er

Friluftsliv
Friske og sunne barn som kan å ferdes ute

Kunst
Vise ord om kunst og natur

Opplevelser
Store opplevelser for små folk