Redusert pris for dagpris på konferansen

Vi har valgt å justere prisene for medlemsbarnehager som ønsker å delta kun en dag på konferansen. Ønsker du å delta kun på torsdag koster det kr 1000,-. Ønsker du å delta kun på fredag er prisen kun 750,-, inklusiv lunsj og buss. Se mer info om konferansen og påmeldingslink på nettsidene her under fliken Gode ideer og arrangementer.